Spring naar inhoud

9% BTW Tarief

In Nederland geldt er al enige jaren een 9% btw-tarief op schilderwerkzaamheden.
Het schilderen van woningen ouder dan 2 jaar valt onder dit btw-tarief. Hieronder vallen ook het voorbereiden van het schilderwerk, voorbehandelingen en de gebruikte materialen. Werkzaamheden die te ver afstaan van het schilderwerk, zoals het vervangen van ramen, deuren en kozijnen, vallen onder het 21% btw-tarief.

Het schilderen van uw bedrijfsgebouw of -ruimte, blijft belast met het 21% btw-tarief. Voor meer informatie kijkt u op de site van de belastingdienst.